วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

มุมมองความประทับใจในครุศาสตร์

ภาพถ่ายกิจกรรมรับน้องปี 1

          มุมมองความประทับใจในครุศาสตร์ ครุศาสตร์สร้างคนให้เป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก มีการทำงานเป็นทีมและยังมีความสามัคคีในการที่จะทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี คำว่าครุศาสตร์เมื่อใครได้ยินก็สามารถรู้ได้ว่าต้องเป็นแม่พิมพ์ พ่อพิมพ์แห่งชาติแน่นอน จากสื่อในภาพแสดงให้เห็นว่า ครุศาสตร์มีแต่รอยยิ้มที่มีความสุขเต็มไปด้วยความรักที่มีให้กันตลอดไม่ว่าจะพี่หรือน้อง